Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 16-01-2020 12:56

Odszedł Ryszard Sztangier

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Ryszarda Sztangiera

Honorowego Obywatela Miasta Korfantów
  i Zasłużonego  dla Gminy Korfantów.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej                                 Burmistrz Korfantowa

            Ryszard Duś                                                        Janusz Wójcik

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 18 stycznia 2020 roku  o godz. 10.00
na cmentarzu Opole – Półwieś

 

 

Ryszard Sztangier.jpeg

Pan Ryszard Sztangier -  był  mieszkańcem  Tułowic - szkołę średnią (Technikum Ekonomiczne w Opolu) ukończył w 1966 roku.

 

            Pracę zawodową rozpoczął w 1966r. w Zakładach Porcelitu w Tułowicach, gdzie pracował do 1974 r. Od 1.07.1974 r. do 30.03.1981 r. pracował w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "OTMĘT" w Korfantowie. Od 1.07.1974 r. - 30.12.1978 r. pracował jako kierownik Działu Ekonomicznego, a od 1.01.1979 r. jako Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno - Handlowych. Od 1.04.1981 r. do 31.12.1986 r. kierownik Działu Zbytu, a następnie z-ca Dyrektora Działu Ekonomicznego, a także z-ca Dyrektora Działu Administracyjno - Handlowego w zakładach Porcelitu Stołowego w Tułowicach. Pracując uzupełnia wykształcenie i w 1986 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu kończy Pedagogikę Pracy.

Od 1.01 1987 r. do 30.04.1987 r. Zastępca Dyrektora Zakładów Ortopedycznych w Korfantowie. Założyciel Ogrodów Działkowych w Korfantowie, a w latach 1976 - 1981 Przewodniczący Zarządu. Działacz społeczny i samorządowy.

            Od 1.05 1987 r. związał z Opolskimi Fabrykami Mebli – Fabryką Nr 6 w Korfantowie w której sprawował funkcję Dyrektora, a następnie Prezesa Zarządu. W tym czasie skończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu.

             W 1998 r. zakład zmienił status prawny i powstała spółka Wojtpol , w której został  Prezesem Zarządu. Pod jego kierownictwem związana z koncernem Ikea spółka Wojtpol znakomicie się rozwinęła. Trafne inwestycje najpierw w park maszynowy, później w rozbudowę zakładu zmieniły całkowicie jej charakter i profil produkcji. Potwierdzeniem harmonijnego rozwoju były liczne  nagrody i osiągnięcia

Był wielkim sympatykiem, propagatorem i sponsorem sportu, a w szczególności tenisa stołowego. Pod jego mecenatem znakomicie  rozwinął się  zakładowy klub sportowy tenisa stołowego „Wojtpol”.

Ogromne sukcesy zawodników z tego klubu w szeregu turniejach w których uczestniczyli  były wielką promocją gminy Korfantów.