Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 29-10-2007 10:25

Teraz jesteśmy najlepsi

Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Korfantowie realizujący Ogólnopolski Program Grantowy „Równać Szanse 2007” dotyczący ratowania kasztanowców na terenie Korfantowa uczestniczyli w wykładzie prof. Gabriela Łabanowskiego – specjalisty w zakresie zwalczania szkodników drzew ozdobnych i owocowych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Dzięki środkom pochodzącym z OPG „Równać Szanse 2007” przekazanym przez z Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, uczniowie kl. IIIb oraz dwie uczennice z kl. IIIc doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie walki z szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem niszczącym okazy kasztanowca zwyczajnego. W dniu 2 października br. gimnazjaliści uczestniczyli w wykładzie prof. Gabriela Łabanowskiego, który jest twórcą metody iniekcji żelu do pni. Graciarze z Mobilnego Koła Naukowego usłyszeli od pana profesora o najnowszej metodzie zwalczania szkodnika, której stosowanie na terenie Polski dopiero wyszło poza fazę doświadczalną. Młodzież miała także okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami w tej dziedzinie. W planie wyprawy znalazło się również obserwowanie efektów stosowania mikroiniekcji na okazach kasztanowców rosnących w warszawskich Łazienkach. Członkowie MKN mogą teraz śmiało uważać się za najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w naszym województwie.

Jolanta Flakowska

image29.jpeg image36.jpeg image39.jpeg image44.jpeg image48.jpeg image56.jpeg image77.jpeg image78.jpeg image79.jpeg image84.jpeg image88.jpeg