Dziś są imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wybierz język:
 18-02-2020 07:59

Pilotażowy program dla niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd"

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ponownie przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród osób zainteresowanych posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - informacji o realizacji przez Powiat Nyski programu „Aktywny Samorząd” w 2020r,

Termin naboru wniosków w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.

Termin naboru wniosków w ramach Modułu II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/20
    • rozpoczęcia - 01 marca 2020 r.
    • zakończenia 31 marca 2020 r.
  • dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/21
    • rozpoczęcia - 23 września 2020 r.
    • zakończenia 10 października 2020 r.

W bieżącym roku PFRON wprowadził szereg modyfikacji, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji — uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w następujących sytuacjach:

W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,

W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wszelkie informacje i druki wniosków — dla osób chcących złożyć wniosek w siedzibie PCPR dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.pcprnysa.pl w zakładce "Aktywny Samorząd”.