Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 28-02-2020 11:59

Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka

W dniu 29 grudnia 2019 roku przeprowadzono końcowy odbiór części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” – Etap III w zakresie robót budowlanych związanych z  rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Ulianówka wraz z przyłączami do granicy prywatnej nieruchomości.

Zadanie wykonał Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka z Opola.

Inspektorem nadzoru jest Andrzej Balcewicz - INWESDIM Opole.

Zakres zakończonych robót obejmował:

1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej - odcinek drogi wojewódzkiej Nr 405 działka nr 817 (od istniejącej studnia nr S12), następnie ul. Ulianówka drogą miejską działka nr 808 (studnie S11, S10, S9, S8, S7) do projektowanej studni S6 działka nr 795 m.in.:

- o długości 263,50 mb (w tym 3 mb – w drodze wojewódzkiej) z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 200,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 – 5 szt. (S11, S10, S9, S8 i S7),

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie dwóch projektów organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 795 i 808 i droga wojewódzka Nr 405 ul. Niemodlińska działka nr 817),

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem
i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) budowę sieci – odcinek ul. Ulianówka drogą miejską działka nr 795 (studnie S6´, S6, S5, S4, S3, S2, S1), działka nr 793 (studnie S2´ i S2´´) m.in.:

- o długości 135,03 mb z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160, i o długości 209,40 mb z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 200,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 2 szt. (S2 i S6),

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 600 – 7 szt. (S1, S2ˊ, S2ˊˊ, S3, S4, S5, S6ˊ),

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 808, 793 i 795),

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz  z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) budowę przyłączy - odcinek ul. Ulianówka drogą miejską działki nr 808, 795 i 793 m.in.

- budowę przyłączy - 20 szt. o długości 87,45 mb z rur PVC-U Ø 160,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót (droga miejska ul. Ulianówka działki nr 808, 793 i 795).

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła – brutto 465.714,07 zł.

 

Zdjęcia po realizacji:

październik - listopad

 

 

grudzień