Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 28-02-2020 12:12

Zakończenie prac związanych z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej i ul. Działkowej

W dniu 21 października 2019 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kwiatowej w Korfantowie”.

Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Kierownik budowy – Pan Józef Lis z Nysy.

Zakres robót obejmował budowę:

1) sieci wodociągowej na działkach nr 597 (ul. Kwiatowa - droga wewnętrzna), nr 637 (ul. Działkowa - droga wewnętrzna), nr 581/2 i nr 331/2 przejście pod drogą metodą przecisku (ul. Prudnicka - droga powiatowa Nr 1526 O relacji Korfantów – Biała) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej Ø 315 PVC w działce nr 895 (ul. Zygmunta Rumla - droga wewnętrzna gminna), Ø 110 PVC o długości 224,15 mb PFC oraz przewiert o długości 20 mb PEHD hydranty pożarowe – 3 szt. w tym 1 szt. naziemny i 2 szt. podziemne, obsługę geodezyjną wraz z wytyczeniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym;

2) sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 o długości 179,5 mb w ul. Działkowej - droga wewnętrzna gminna (działka nr 637), ul. Kwiatowa – droga wewnętrzna gminna (działka nr 597), sieć kanalizacji tłocznej PE Ø 75 (przewiert) o długości 18,25 mb ul. Prudnicka - droga powiatowa relacji Korfantów – Biała z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zabudowanej w drodze powiatowej oraz przejście pod drogą metodą przecisku (działka nr 331/2), przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 o długości 15,10 mb w kierunku do granicy działek prywatnych posesji w ul. Kwiatowej – droga wewnętrzna (działka nr 597) – 7 szt., przepompownia ścieków wraz z monitoringiem, zagospodarowaniem terenu tj. utwardzeniem i ogrodzeniem placu na działce nr 581/2 przy ul. Działkowej o powierzchni – 9 m2, wewnętrzna instalacja elektryczna przepompowni ścieków wraz z lampą oświetleniową, studnie kanalizacyjne TEGRA Ø 600 – 6 szt. (S1, S3, S4, S5, S6, S7), studnia kanalizacyjna TEGRA Ø 1000 – 1 szt. (S2), obsługę geodezyjną wraz z wytyczeniem w terenie oraz pomiarem geodezyjnym powykonawczym.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej wyniosła brutto 108.953,92 zł, a kanalizacji sanitarnej wyniosła brutto 172.208,25 zł.

Środki w części z budżetu Gminy i z przyznanej dotacji z Powiatu Nyskiego zgodnie z umową z dnia 25.02.2019r. na kwotę nie więcej niż 85 % wartości poniesionych kosztów.

Zdjęcia po realizacji: