Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 28-02-2020 12:59

Zakończenie prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie”

W dniu 28 listopada 2019 roku przeprowadzono końcowy odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  budową oczyszczalni ścieków w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie”. Zadanie wykonano zgodnie z projektem pn. „Budową oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem energetycznym w aglomeracji Korfantów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.04 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zadanie wykonał Zakład Techniczno – Budowlany POLBAU Spółka z o.o. z Opola.

Nadzór inwestorski nad inwestycją realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” z Opola.

Zakres zakończonych robót obejmował:

1) budowę oczyszczalni ścieków w Korfantowie ul. Stawowej działki nr 841 i 843 w zakresie budowy m.in.

- pompownia ścieków surowych o pow. zab. 4,52 m2 - szt. 1,

- budynek techniczny wraz z pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony o pow. zab. 128,55 m2 – szt. 1,

- reaktor biologiczny I ciąg technologiczny wraz ze zbiornikiem żelbetowym o śr. zew. zbior. 12,10 m o pow. zab. 114,99 m2 – szt. 1,

- reaktor biologiczny II ciąg technologiczny wraz ze zbiornikiem żelbetowym o śr. zew. zbior. 12,10 m o pow. zab. 114,99 m2 – szt. 1,

- punkt zlewny FEK-PAK  o pow. zab. 5,4 m2 – szt. 1,

- punkt zlewny - taca najazdowa o pow. zab. 26,0 m2 – szt. 1,

- punkt zlewny – separator o pow. zab. 1,25 m2 – szt. 1,

- zbiornik uśredniający ścieków dowożonych  dla dwóch zbiorników pow. zab. 17,10 m2,

- zbiornik osadu dla dwóch zbiorników pow. zab. 17,10 m2 – szt. 2,

- wiata na agregat prądotwórczy o pow. zab. 12,85 m2 – szt. 1,

- budynek mechanicznego oczyszczania ścieków o pow. zab. 68,77 m2 – szt. 1,

- wiata na osad odwodniony o pow. zab. 165,80 m2 – szt. 1,

- komunikacja wewnętrzna wraz z placem manewrowym i miejscami postojowymi i zjazdem, o pow. terenów utwardzonych - 2 946,75 m2,

- studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych o pow. zab. 4,15 m2 – szt.

- studnia kraty hakowej / komora kraty o pow. zab. 3,15 m2 – szt. 1,

- piaskownik / komora piaskownika o pow. zab. 3,15 m2 – szt. 1,

- studnia kanalizacyjna Ø 1000 z kręgów betonowych – szt. 13,

- hydrant przeciwpożarowy naziemny Ø 80 – szt. 2,

- ogrodzenie oczyszczalni długość 763 mb – szt. 1,

- pompownia ścieków surowych o pow. zab. 4,52 m2 – szt. 1,

- pompownia ścieków surowych o pow. zab. 4,52 m2 – szt. 1,

- nasadzenia zieleni,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

2) remont kolektora ścieków oczyszczonych i wylotu do rzeki Ścinawa Niemodlińska działki 828, 7, 12, 50 w zakresie budowy m.in.

- wylot ścieków oczyszczonych długość 223 mb PCV DN 315 mm – szt. 1,

- wykonanie zabezpieczenia dna rzeki oraz skarpy w postaci płyt betonowych ażurowych w rejonie wylotu,

- wyposażenia kanału w zamknięcie w postaci klapy zwrotnej typowej,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy oczyszczalni ścieków wyniosła – brutto 7 662.849,56 zł.

 

Zdjęcia po realizacji:

październik

 

 

listopad