Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 06-03-2020 08:11

Informacja o projekcie „Słodka kraina”

logo prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Słodka kraina” mającą na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej polegającej na budowie wiaty oraz montażu elementów małej architektury współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym, które jednocześnie będzie sprzyjało aby wypocząć jak i pogłębić wiedzę w zakresie dotyczącym ważności pszczół i roślin miododajnych w naszym ekosystemie.

 

Gmina Korfantów realizuje operację pn. „Słodka kraina”, mającą na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej polegającej na budowie wiaty oraz montażu elementów małej architektury współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji „Słodka kraina” wynosi: 169 518,89 zł, w tym ze środków EFRROW: 101 163,00 zł

 

Operacja „Słodka kraina” realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” (dalej NKJiG).

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór utworzone zostanie miejsce edukacji przyrodniczej poprzez postawienie tablic edukacyjnych dotyczących sposobu pozyskiwania miodu, jego właściwości leczniczych, rodzajów miodów, znaczenia pszczół w środowisku naturalnym i popularyzacji nasadzeń roślin (drzew) miododajnych na obszarze NKJiG. Przy tablicach zostanie zamontowany również ul edukacyjny. W ramach operacji wykonane zostaną nasadzenia roślin miododajnych na terenie części działki. Dla pełnego wykorzystania potencjału miejsca konieczna jest budowa zewnętrznej wiaty spotkań wraz z jej wyposażeniem w drewniane ławki i stoły.

Operacja „Słodka kraina” wpisuje się w cele LSR, tym samym planowanym efektem realizacji operacji jest zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno – kulturalnej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Projekt realizowany będzie w miejscowości Ścinawa Mała na działce nr 77/2. Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności miejscowości Ścinawa Mała, w szczególności dla miłośników wypraw rowerowych, którzy podróżując po obszarze NKJiG będą mogli poznać gościną gminę Korfantów i zatrzymać się w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu, a przy okazji poznać i uzupełnić swoją wiedzę dotycząca pożytecznej roli pszczół i ich ważności dla naszego regionu.

 

Projekt do LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór został złożony w dniu 05.07.2019 r. i  stanowił  odpowiedź na  ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019 z dnia 30.05.2019 r.

Gmina Korfantów podpisała umowę o dofinansowanie  w dniu 06.03.2020 r. Planowany termin realizacji operacji do grudnia 2020 r.