Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 06-03-2020 08:16

Informacja o projekcie „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”

logo prow.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku” mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Borku determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej - dokończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Borku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wybudowanie Centrum integracji Społecznej w Borku, dostosowanego do osób niepełnosprawnych.

 

Gmina Korfantów realizuje operację pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”, mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Borku determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej - dokończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Borku współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku” wynosi: 292 074,43 zł, w tym ze środków EFRROW: 127 260,00 zł

Operacja wpisuje się w cele LSR, tym samym planowanym efektem realizacji operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.

Poprzez realizację projektu „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku” zamierzamy dokończyć budowę Centrum Integracji Społecznej w Borku. Celem operacji jest stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Borku determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnię jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej - dokończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Borku.

Realizując projekt „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku” planowane są do wykonania prace budowlane obejmujące:

  • Zabudowę stropu nad parterem.
  • Roboty tynkarsko - malarskie.
  • Posadzki - zostaną wykonane izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
  • Stolarkę, w ramach której zostaną zamontowane ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
  • Wykonanie elewacji budynku w ramach, której położone zostanie docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, docieplenie ościeży, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, malowanie elewacji farbą silikonową, wykonanie drewnianej podbitki.
  • Wykonanie podestów.
  • Wykonanie miejsca parkingowego
  • Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wentylacji oraz instalacji elektrycznej.

 

Projekt do LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór został złożony w dniu 18.06.2019 r. i  stanowił  odpowiedź na  ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 z dnia 30.05.2019 r.

Gmina Korfantów podpisała umowę o dofinansowanie  w dniu 06.03.2020 r. Planowany termin realizacji operacji do czerwca 2020 r.