Dziś są imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Wybierz język:
 15-11-2007 07:59

Spotkanie z sołtysami

W dniu 14 listopada odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Korfantowa, naczelników oraz kierowników jednostek organizacyjnych z sołtysami Gminy Korfantów. W spotkaniu tym uczestniczyło 16 przedstawicieli sołectw. Przed spotkaniem sołtysi mieli możliwość obejrzenia wystawy twórców ludowych działających na terenie naszej gminy.
W czasie posiedzenia Burmistrz poruszył sprawy związane z:
  • założeniami projektu budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
  • pozyskiwaniem środków unijnych;
  • realizowaniem inwestycji gminnych w 2007 roku;
  • problemami związanymi z wymianą przez mieszkańców gminy dowodów osobistych;
  • podsumowaniem  zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
  • gminnym kalendarzem  imprez kulturalno-sportowych.
Ponadto sołtysi zgłosili problemy dotyczące m.in. remontów świetlic wiejskich, naprawy dróg gminnych, czyszczenia przystanków z przedwyborczych plakatów; możliwości pozyskiwania środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jak również likwidację eternitowych pokryć dachowych.  
 Ustalono, że od nowego roku comiesięczne spotkania sołtysów odbywać się będą w poszczególnych sołectwach gminy.
 
 
/Ewelina Siwek/