Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 28-11-2007 11:59

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Korfantów

Utrzymanie zimowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Korfantów w bieżącym sezonie, tak jak w latach ubiegłych, będzie miało na celu zapewnienie przejezdności, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Utrzymanie zimowe prowadzone będzie interwencyjnie i doraźnie w terenach zabudowanych po uzyskaniu zgłoszeń w VI standardzie.
Z uwagi na usytuowanie dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w 24 miejscowościach naszej gminy interwencje obejmujące zimowe ich utrzymanie będą uzależnione od przejezdności przez drogi powiatowe i wojewódzkie oraz realizowane kolejno w miejscowościach leżących na trasie przejazdu sprzętu prowadzącego zimowe utrzymanie dróg.
Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, lokalnych miejskich i wiejskich, których zarządcą jest gmina Korfantów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji /tel. (077)43 43 820 lub (077)43 43 821 wew. 36 lub 44 oraz (0) 604 409 433.
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą bezpośrednio przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie przy użyciu pługa lekkiego, spycharko-ładowarki oraz piaskarki.
Osoby nadzorujące prace w ZGKiM:
Stanisław Nasienniak - tel. (0) 606 901 357
Andrzej Taratuta - tel. (0) 602 630 283

Szegółowe informacje w załączonym pliku:
PDFZimowe utrzymanie dróg 2007-2008 (2,25MB)