Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 29-11-2007 08:59

Informacja na temat XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

W dniu 28 listopada br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady XVI sesji Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
 
1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej.
3.       Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Nysie o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Korfantów.
4.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2006 rok.
5.       Interpelacje i wnioski radnych.
6.       Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy Korfantów :
a)       wystąpienie Burmistrza;
b)       dyskusja i pytania radnych
c)       podjecie uchwały w sprawie oceny strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku.
7.       Informacja Burmistrza o stopniu realizacji zadań ujętych
w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Korfantów:
a)       wystąpienie Burmistrza;
b)       dyskusja i pytania radnych.
8.       Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
b)przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok;
c)zmian budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
d)w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
e)w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnie z Województwem Opolskim należącego do właściwości Województwa Opolskiego zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 407 Nysa-Korfantów-Łącznik w miejscowości Włodary”.
9.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
10.   Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
11.   Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej.
12.   Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, 21 sołtysów oraz zaproszeni na sesję goście. Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza przedstawił jego Zastępca Pan Jarosław Szewczyk. Na sesji obecny był także Komendant Powiatowy Policji w Nysie Pan Wiesław Bąk oraz Komendant Komisariatu Policji Pan Piotr Żyrek, którzy to zapoznali radnych i gości ze zmianami organizacyjnymi jakie zostały wprowadzone od października w Korfantowie tj. z przekształceniem Posterunku Policji w całodobowy Komisariat Policji. W związku ze zmianami zwiększył się stan etatowy policjantów co mamy nadzieję nie pozostanie bez znaczenia dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Wśród interpelacji zgłoszonych przez radnych poruszane były takie problemy jak:
- niewyczyszczone studzienki kanalizacyjne w Korfantowie;
- brak luster drogowych na ważnych i niebezpiecznych ulicach w Korfantowie oraz w Gryżowie ;
- nieprzycięte konary drzew wzdłuż dróg powiatowych.
Informację na temat Strategii rozwoju gminy Korfantów do 2015 roku przedstawił Burmistrz Korfantowa- Pan Zdzisław Martyna, a informację na temat realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Korfantów- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pan Henryk Świgost.
Efektem prac radnych Rady Miejskiej w Korfantowie było podjęcie następujących uchwał:
  • w sprawie oceny strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku
  • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2007 rok;
  • przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok;
  • zmian budżetu Gminy Korfantów na 2007 rok;
  • w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów
     i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  • w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnie z Województwem Opolskim należącego do właściwości Województwa Opolskiego zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 407 Nysa-Korfantów-Łącznik w miejscowości Włodary”.
Obrady sesji zakończono o godzinie 12.45.