Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 15-06-2020 10:53

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna - ETAP 4 (realizacja w 2020 r.)

Aktualnie w realizacji w 2020 r. - ETAP 4

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińska

 

W dniu 4 czerwca 2020 roku protokolarnie przekazano plac budowy pod roboty budowlane związane z rozbudową sieci kanalizacji w Korfantowie w ciągu ulicy Niemodlińska w ramach zadania inwestycyjnego Nr 4 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka”.

 

Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niemodlińskiej o długości około 970 mb od istniejącej studni S13 do projektowanej studni S20 z rur PVC-U klasy S (SN 8) WAVIN TEGRA SDR 34 LITE Ø 200,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 1000 – 1 szt. (S14), Ø 600 – 8 szt. (S15, S16, S17, S18,o S19, S20, S21, S22),

- trzy przejścia pod drogą wojewódzką Nr 405 (przewiert) ul. Niemodlińska z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160 w rurze osłonowej przeciskowej Ø 200 od studni S15 do studni S22, od studni S16 do studni S21 oraz od studni S18 do studni S19),

- miejsce po przeprowadzonych pracach należy doprowadzić do poprzedniego stanu,

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót ul. Niemodlińska działka nr 817 w przypadku prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej Nr 405,

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi Inspektor nadzoru inwestorskiego,

- włączenie do istniejącej użytkowanej studni S13 działka nr 825/1 pod ścisłym nadzorem i na warunkach Administratora sieci tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

 

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec ul. Opolska 40, 49-100 Niemodlin.

Wartość robót budowlanych określa się na kwotę brutto 141.280,05 zł.

Inspektorem nadzoru jest Andrzej Balcewicz - INWESDIM Opole.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 11 września 2020 roku.

 

Zakres prac określony na projekcie zagospodarowania terenu:

PDF5-mapa-pogladowa-1.pdf (774,70KB)

PDF6-mapa-pogladowa-2.pdf (1,18MB)

zdjęcia przed realizacją - czerwiec 2020 r.