Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 24-07-2008 07:56

Konkurs „Na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dom jednorodzinny na wsi”

Burmistrz Korfantowa informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie nr XXIII/147/08 z dania 30 maja 2008 roku została ogłoszona kolejna edycja konkursu „Na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dom jednorodzinny na wsi”.

Zgłoszenia mogli składać mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Korfantów lub sołtysi w imieniu właścicieli lub dzierżawców do dnia 30 czerwca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miasta Korfantów Rynek 4, tel. (077) 43 43 820, (077) 43 43 821.

W miesiącu lipcu Gminna Komisja Konkursowa dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych zagród i domów jednorodzinnych na wsi.

Burmistrz Korfantowa

 

15 lipca 2008 roku rozstrzygnięto konkurs, poniżej protokoły:
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminnej Komisji Konkursowej
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
„ Na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską na wsi”.
 
Na posiedzeniu w dniu 15.07.2008 Gminna Komisja Konkursowa w składzie jak niżej, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXIII/147/08 z dnia 30maja 2008 roku, dokonała oceny zgłoszonych do konkursu zagród wiejskich:
 
 1. Adam Zioło – Przewodniczący Komisji
 2. Gracjan Kurzeja – Z-ca Przewodniczącego
 3. Piotr Bugaj – Członek Komisji
 4. Ewa Szczepańska - Członek Komisji
 5. Piotr Wójcik - Członek Komisji
 6. Kazimierz Jankowski - Członek Komisji
 7. Andrzej Kruczkiewicz - Członek Komisji
 
Osoby zgłoszone do konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską na wsi:

Lp.
Imię i nazwisko:
Miejscowość:
1.
Izabela Wajda
Przechód
2.
Anita Daniel
Przechód
3.
Franciszek Sobota
Piechocice
4.
Teresa i Józef Kwoczkowie
Puszyna

 
 
Zgodnie z punktacją każdego z członków, komisja wyłoniła zwycięzców:
 
I miejsce
 
IZABELA WAJDA – PKT 16
 
II miejsce
 
FRANCISZEK SOBOTA – PKT 14
 
III miejsce
 
ANITA DANIEL – PKT 12
 
WYRÓŻNIENIA
TERESA I JÓZEF KWOCZKOWIE

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminnej Komisji Konkursowej
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
„ Na najbardziej zadbany dom jednorodzinny na wsi”.
 
Na posiedzeniu w dniu 15.07.2008 roku Gminna Komisja Konkursowa w składzie jak niżej, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXIII/147/08 z dnia 30maja 2008 roku dokonała oceny zgłoszonych do konkursu domów jednorodzinnych na wsi:
 
 1. Adam Zioło – Przewodniczący Komisji
 2. Gracjan Kurzeja – Z-ca Przewodniczącego
 3. Piotr Bugaj – Członek Komisji
 4. Ewa Szczepańska - Członek Komisji
 5. Piotr Wójcik - Członek Komisji
 6. Kazimierz Jankowski - Członek Komisji
 7. Andrzej Kruczkiewicz - Członek Komisji
 
Osoby zgłoszone do konkursu na najbardziej zadbany dom jednorodzinny na wsi:

Lp.
Imię i nazwisko:
Miejscowość:
1.
Aldona Bandurowska
Ścinawa Mała
2.
Monika Przyklenk
Przechód
3.
Józef Przyklenk
Przechód
4.
Krystyna Henryk Kierpal
Włostowa
5.
Ewa Sopel
Piechocice
6.
Leszek Buława
Węża
7.
Krystyna i Józef Wistubowie
Puszyna

 
 
                                              
Zgodnie z punktacją każdego z członków, komisja  wyłoniła zwycięzców:
 
I miejsce
 
MONIKA PRZYKLENK – PKT 16
 
II miejsce
EWA SOPEL – PKT 12
LESZEK BUŁAWA –PKT 12
 
WYRÓŻNIENIA
KRYSTYNA I JÓZEF WISTUBOWIE
KRYSTYNA I HENRYK KIERPALOWIE

 

 

Do pobrania:

RTFUchwała Nr XXIII/147/08 w sprawie konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dom jednorodzinny na wsi. (76,34KB)

Deklaracja na najbardziej zadbany dom jednorodzinny na wsi

Deklaracja na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską