Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 04-08-2020 08:39

Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach

logo-Słodka Kraina.jpeg

Operacja pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Rynarcic determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gmina Korfantów realizuje operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach”, mającą na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Rynarcic determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowania przez Gminę Korfantów operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Operacja pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” realizowana będzie w dwóch etapach. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na grudzień 2020 r, zaś zakończenie inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie powinno nastąpić 31.12.2021 r.

Wartość realizowanej operacji „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach” wynosi: 433 915,30 zł, w tym ze środków EFRROW: 274 808,00 zł.

Gmina Korfantów podpisała umowę o dofinansowanie na operację pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach”  w dniu 03.08.2020 r.