Dziś są imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Wybierz język:
 17-08-2020 11:33

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Informuję, że od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 528,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne realizowane będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica (prawnego opiekuna)  lub pełnoletniego ucznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823 wew. 42.

 

                                                                                                                          Burmistrz Korfantowa

                                      /-/ Janusz Wójcik