Dziś są imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
Wybierz język:
 30-06-2008 15:26

Informacja o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych ogłoszonych przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Fundację Wspomagania Wsi

     Informujemy, iż w ramach konkursu na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie „Przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym”, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej postanowiła przyjąć do dofinansowania ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie na realizację zadania pn. „VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej – Wasserball – Przechód 2008. Kwota dofinansowania zadania wyniosła 10.000,00 zł.
  
     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari” znalazło się wśród finalistów konkursu pn. „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej” organizowanego w zakresie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalno – prawnej
i merytorycznej postanowiła przyjąć do dofinansowania ofertę Stowarzyszenia z przyznaną dotacją w kwocie 9.610,00 zł.
  
Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła wyniki konkursu „Pożyteczne wakacje 2008” Wśród 242 dofinansowanych projektów, dwa zostaną zrealizowane na terenie gminy Korfantów. W konkursie nagrodzone zostały: „Plener wakacyjny dzieci z Puszyny” Rady Sołeckiej Wsi Puszyna z kwotą dofinansowania 1.508,00 zł oraz „Próżniactwo nie daje odpoczynku” Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari” we Włodarach z kwotą dofinansowania 2.923,00 zł.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu są działania dotyczące estetyzacji wsi i poprawy jej wizerunku.Na tegoroczny konkurs „Pożyteczne wakacje 08” do Fundacji wpłynęło 530 wniosków. Większość projektów odpowiadała założeniom i regulaminowi konkursu. Okazało się, że przeznaczona na nagrody kwota 500.000,00 zł. jest zbyt mała i Fundacja musiała odrzucić bardzo dużo dobrych wniosków. Zarząd Fundacji zgodził się przeznaczyć na konkurs dodatkowo 200.000,00 zł. Pula nagród wynosi więc obecnie 700.000,00 zł.
Mimo to zaostrzone zostały kryteria i przyjęte zostały tylko takie projekty, w których większość czasu poświecona jest na prace związane z głównym celem konkursu, oraz te, w których nie ma żadnych wątpliwości dotyczących budżetu.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do ciekawie i pożytecznie spędzonego czasu podczas tegorocznych wakacji.