Dziś są imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Wybierz język:
 27-08-2020 13:04

Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)

Fundusz Dróg Samorządowych - logo.png

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi w miejscowości Gryżów

Kwota dofinansowania: 1049721,48zł

Całkowita wartość inwestycji: 1499602,12zł

 

8 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Zastępcą Burmistrza Korfantowa Panem Jarosławem Szewczykiem, a firmą PLUSPOL - BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj, spółka cywilna, z siedzibą ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice, na wykonanie przebudowy drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś).

 

Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy robót, wynikający z oferty WYKONAWCY, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skład, której wchodzą dokumentacja budowlana, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gryżów na dz. nr 370/1, 370/2, 375, 391, 392, 390, 389 o łącznej długości ok.  829 mb w zakresie m.in.:

 • roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm,
 • roboty rozbiórkowe chodników, wjazdów, krawężników i obrzeży betonowych,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną z zagęszczeniem,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna,
 • wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej,
 • wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,
 • ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
 • remont istniejącej kanalizacji deszczowe

Wartość zadania 1.148.568,02 zł brutto.

Termin wykonania do 20.11.2020 r.

Zadanie objęte jest pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Nadzór inwestorski: AREX OBSŁUGA INWESTYCJI Czesława Król, inspektor nadzoru: Pan Zenon Król.

zdjęcia przed realizacją:

 

 

zdjęcia w trakcie realizacji:

 

 

 

 • DSC03966.jpeg
  09-07-2020 10:16

  Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś)

  8 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Zastępcą Burmistrza Korfantowa Panem Jarosławem Szewczykiem, a firmą PLUSPOL - BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj, spółka cywilna, z siedzibą ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice, na wykonanie przebudowy drogi wiejskiej w miejscowości Gryżów (droga przez wieś).

  Wartość zadania 1.148.568,02 zł brutto.

  Czytaj dalej