Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 04-09-2020 08:57

Gmina zawarła umowę na realizację projektu „Razem dla Europy”

logo-Pradziad.png

W dniu 26 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregion Pradziad z siedzibą w Prudniku reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Radosława Roszkowskiego oraz Wiceprezesa Pana Edwarda Szupryczyńskiego, a Gminą Korfantów reprezentowaną przez Burmistrza Korfantowa Pana Janusza Wójcika oraz Skarbnik Gminy Panią Joannę Szkudlarską. Umowa dotyczy dofinansowania projektu Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności pn.: „Razem dla Europy” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

            Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym, a także przyczynić się do rozwoju spójności na poziomie lokalnym.

            Całkowite wydatki kwalifikowalne dla całego projektu wynoszą: 22 453,79 EUR, w tym dofinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 19 085,71 EUR, natomiast w ramach Budżetu Państwa dofinansowane zostanie 1 122,68 EUR, wkład własny Beneficjenta 2 245,40 EUR.

Projekt „Razem dla Europy” realizowany będzie w terminie od 01.02.2021 r. do 31.08.2021 r.