Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 24-07-2008 11:13

Informacja na temat XXV sesji Rady Miejskiej

W dniu 23 lipca br. o godz. 10.00 w sali MGOKSiR w Korfantowie odbyły się obrady XXV sesji Rady Miejskiej.
 W sesji uczestniczyło 12 radnych, 12 sołtysów oraz zaproszeni goście. Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy:
a)           wystąpienia Burmistrza;
b)           dyskusja i pytania radnych
c)           podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu Gminy Korfantów na 2008 rok;
b)     zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 rok;
c)     zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Korfantów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków  sprzedaży tych napojów oraz zakazu ich sprzedaży w niektórych miejscach;
d)     zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do programu ,,Odnowa wsi w województwie opolskim”
e)     Planu Odnowy Miejscowości Węża na lata 2008-2016;
f)       Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice na lata 2008-2015;
g)     Planu Odnowy Miejscowości Ścinawa Mała na lata 2008-2015;
h)     Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2008-2015;
i)       przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należących do właściwości Powiatu Nyskiego zadań pod nazwą: ,,Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1524 O na odcinku ul. Opolskiej w Korfantowie” i ,,Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1532 O w miejscowości Niesiebędowice;
j)       nadania tytułów ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.        Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
Głównym tematem była ocena studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy, którą w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawiła Pani Maria Oleszczuk z Autorskiej Pracowni Architektonicznej    z Opola.
 Wysoka Rada podjęła jednogłośnie wszystkie zaproponowane w porządku obrad projekty uchwał, a tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” w tym roku nadany został dla Pana Ryszarda Sztangiera oraz Pana Henryka Świgosta. Wręczenie w/w tytułów nastąpi w dniu 08 sierpnia br. podczas sesji uroczystej Rady Miejskiej.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z obrad sesji.
sesja 003.jpeg sesja 005.jpeg sesja 006.jpeg