Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 30-09-2020 13:53

Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej

12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Zastępcą Burmistrza Korfantowa Panem Jarosławem Szewczykiem, a Panem Tomaszem Łankowskim prowadzącym działalność gospodarcza: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE FACH­TOM TOMASZ ŁANKOWSKI, NIP: 753-162-85-97 z siedzibą ul. Szkolna 20, Włodary, 48-317 Korfantów na  wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej (Etap I) w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn. „Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej”.

Etap I zadania dotyczy prac termoizolacyjnych oraz prac towarzyszących przy dociepleniu elewacji północnej przedmiotowego budynku w następującym zakresie rzeczowym:

 1. Demontaż oraz ponowny montaż elementów występujących na elewacji uniemożliwiających przeprowadzenie prac dociepleniowych;
 2. Wysuniecie klimatyzatorów wraz z zamontowaniem na dłuższych wspornikach;
 3. Demontaż istniejących rur spustowych z rynien w sposób umożliwiających ich późniejsze wykorzystanie;
 4. Demontaż parapetów;
 5. Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej;
 6. Rozebranie chodnika wzdłuż ściany budynku w celu wprowadzenia warstwy docieplenia poniżej nawierzchni;
 7. Przebudowa stalowych poręczy poprzez jej skrócenie, ponowne zespawanie i całościowe odmalowanie;
 8. Przebudowa czyszczaków przy rurach spustowych – 2 szt.
 9. Oczyszczenie powierzchni ścian, ościeży, konstrukcji schodów i podbitki;
 10. Odmalowanie podbitki lakiero -bejcą;
 11. Docieplenia ścian obejmujące m.in.:
  - docieplenie ścian w kompletnym i sprawdzonym systemie ociepleń metodą lekką mokrą ETICS przy wykorzystaniu warstwy styropianu EPS 70 o współczynniku l=0,040 W/mK i grubości 10 cm (łączna przewidywana powierzchnia ocieplenia wraz z cokołem – ok. 106 m2). Wymaga się, aby w miejscach kołkowania zastosować zaślepki styropianowe. Warstwę docieplenia należy wyprowadzić w pasie od 0,50 m do 1,00 m na elewacji wschodniej i zachodniej w celu późniejszego „przewiązania” izolacji przy kolejnym etapie prac,
  - ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych w w/w systemie, płytami styropianowymi EPS 70 o współczynniku l=0,040 W/mK i grubości 2 cm – powierzchnia ok 4 m2,
  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli stalowych do ścian,
  - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
  - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo – sylikonowego, strefa cokołowa z tynku mozaikowego. Kolorystyka tynków do zatwierdzenia przed realizacją.
 12. Malowanie konstrukcji schodów wraz z gruntowaniem farba silikatowo-silikonowo w kolorystyce przyjętej dla elewacji.
 13. Montaż zdemontowanych rur spustowych przy zastosowaniu nowych uchwytów.
 14. Montaż 2 szt. nowych parapetów z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brązowym- min. gr. blachy 0,50 mm
 15. Poprowadzenie instalacji odgromowej w rurach winidurowych w warstwie docieplenia
 16. Wykonanie złączy kontrolnych dla instalacji odgromowej.
 17. Badania i pomiary instalacji odgromowej.

Wartość zadania Etapu I: 29.832,64 zł brutto.

Termin wykonania do 14.08.2020 r.

zdjęcia przed realizacją:

 

 

zdjęcia w trakcie realizacji:

 

Etap I zakończono 6 sierpnia 2020 r. (Protokół odbioru robót - końcowy).

zakończenie Etapu 1:

 

 

 

27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Korfantowa Panem Januszem Wójcikeim, a Panem Tomaszem Łankowskim prowadzącym działalność gospodarcza: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE FACH­TOM TOMASZ ŁANKOWSKI, NIP: 753-162-85-97 z siedzibą ul. Szkolna 20, Włodary, 48-317 Korfantów na  wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej (Etap II) w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn. „Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej”.

Etap II zadania dotyczy prac termoizolacyjnych oraz prac towarzyszących przy dociepleniu elewacji zachodniej przedmiotowego budynku oraz malowaniu wieży strażackiej w następującym zakresie rzeczowym:

 1. Demontaż oraz ponowny montaż elementów występujących na elewacji uniemożliwiających przeprowadzenie prac dociepleniowych.
 2. Demontaż istniejących rur spustowych z rynien w sposób umożliwiających ich późniejsze wykorzystanie;
 3. Demontaż parapetów;
 4. Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej;
 5. Skucie i otworzenie zmurszałych tynków.
 6. Rozebranie chodnika wzdłuż ściany budynku w celu wprowadzenia warstwy docieplenia poniżej nawierzchni;
 7. Przebudowa czyszczaków przy rurach spustowych – 1 szt.
 8. Oczyszczenie powierzchni ścian, ościeży, konstrukcji schodów i podbitki;
 9. Odmalowanie podbitki oraz drewnianych żaluzji okiennych lakiero -bejcą;
 10. Docieplenia pow. ok . 66 m2 ścian obejmujące m.in.:
  - docieplenie ścian w kompletnym i sprawdzonym systemie ociepleń metodą lekką mokrą ETICS przy wykorzystaniu warstwy styropianu EPS 70 o współczynniku l=0,040 W/mK i grubości 10 cm (łączna przewidywana powierzchnia ocieplenia wraz z cokołem – ok. 106 m2). Wymaga się, aby w miejscach kołkowania zastosować zaślepki styropianowe. Warstwę docieplenia należy wyprowadzić w pasie od 0,50 m do 1,00 m na elewacji wschodniej i zachodniej w celu późniejszego „przewiązania” izolacji przy kolejnym etapie prac,
  - ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych w w/w systemie, płytami styropianowymi EPS 70 o współczynniku l=0,040 W/mK i grubości 2 cm – powierzchnia ok 4 m2,
  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli stalowych do ścian,
  - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,
  - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo – sylikonowego, strefa cokołowa z tynku mozaikowego. Kolorystyka tynków do zatwierdzenia przed realizacją.
 11. Malowanie pow. ok. 131 m2 ścian wieży strażackiej wraz z gruntowaniem - farba silikatowo-silikonowo w kolorystyce przyjętej dla elewacji.
 12. Malowanie parapetów na wieży strażackiej.
 13. Montaż zdemontowanych rur spustowych przy zastosowaniu nowych uchwytów.
 14. Montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brązowym- min. gr. blachy 0,50 mm.
 15. Montaż nowego napisu na remizie.
 16. Poprowadzenie instalacji odgromowej w rurach winidurowych w warstwie docieplenia
 17. Wykonanie złączy kontrolnych dla instalacji odgromowej.
 18. Badania i pomiary instalacji odgromowej.

Wartość zadania Etapu II: 30.784,02 zł brutto.

Termin wykonania do 23.10.2020 r.

 

 

 

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego w dniu 22 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Korfantowa Panem Januszem Wójcikeim, a Panem Tomaszem Łankowskim prowadzącym działalność gospodarcza: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE FACH­TOM TOMASZ ŁANKOWSKI, NIP: 753-162-85-97 z siedzibą ul. Szkolna 20, Włodary, 48-317 Korfantów na  wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawie Małej (Etap III) w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów pn. „Docieplenie budynku Ścinawskiego Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej”.

Etap III zadania dotyczy prac termoizolacyjnych oraz prac towarzyszących przy dociepleniu elewacji wschodniej i południowej przedmiotowego budynku w następującym zakresie rzeczowym:

 1. Demontaż oraz ponowny montaż elementów występujących na elewacji uniemożliwiających przeprowadzenie prac dociepleniowych;
 2. Demontaż istniejących rur spustowych z rynien w sposób umożliwiających ich późniejsze wykorzystanie;
 3. Demontaż parapetów;
 4. Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej;
 5. Skucie i otworzenie zmurszałych tynków;
 6. Rozebranie chodnika wzdłuż ściany budynku w celu wprowadzenia warstwy docieplenia poniżej nawierzchni;
 7. Przebudowa czyszczaków przy rurach spustowych;
 8. Oczyszczenie powierzchni ścian, ościeży, konstrukcji schodów i podbitki;
 9. Odmalowanie podbitki lakiero -bejcą;
 10. Docieplenia pow. ok. 240 m2 ścian;
 11. Montaż zdemontowanych rur spustowych;
 12. Montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brązowym- min. gr. blachy 0,50 mm;
 13. Poprowadzenie instalacji odgromowej w rurach winidurowych w warstwie docieplenia;
 14. Wykonanie złączy kontrolnych dla instalacji odgromowej;
 15. Badania i pomiary instalacji odgromowej.

Wartość zadania Etapu III: 54 670,37 zł brutto.

Termin wykonania do 31.07.2021 r.