Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 01-10-2020 10:00

Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Niemodlińska

W dniu 22 września 2020 roku przeprowadzono końcowy odbiór ostatniej części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka, Niemodlińska i Fabryczna” – Etap IV w zakresie robót budowlanych związanych z  rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Niemodlińskiej.

Zadanie wykonał Zakład Instalacyjno-Budowlany „ISAN-BUD” Leszek Wołowiec z Niemodlina.

Inspektorem nadzoru był Andrzej Balcewicz - INWESDIM Opole.

Zakres zakończonych robót obejmował:

1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Niemodlińskiej (droga wojewódzka Nr 405) od istniejącej studni kanalizacyjnej S13 przy przepompowni ścieków (działka nr 825/1) do studni S15, od studni S15 przewiertem sterowanym pod drogą wojewódzką (działka nr 817) do studni S22 (działka nr 799, od studni S15 do studni S16 (działka nr 825/2), od studni S16 przewiertem sterowanym pod droga wojewódzką (działka nr 817) do studni S21 (działka nr 800/2), następnie od studni S16 i S17 do studni S18 (działka nr 826/1), od studni S18 przewiertem sterowanym pod droga wojewódzka (działka nr 817) do studni S19 (działka nr 802), następnie do studni S20 (działka nr 803) m.in.:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 200 o długości 174,95 m,

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S (SN 8) SDR 34 LITE Ø 160 o długości 110,45 m w tym:

  • przewiert L = 99,94 m,
  • przekop L = 10,51 m,

- montaż studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP:

  • Ø 1000 – 1 szt. (S14),
  • Ø 600 – 8 szt. (S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22),

- wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót,

- przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę DVD.

Wartość ww. robót budowlanych wyniosła – brutto 180.915,79  zł.

odbiór inwestycji: