Dziś są imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Wybierz język:
 09-10-2020 09:31

Oficjalne oddanie do użytku 3 dróg na terenie gminy

W 2019 roku Gmina Korfantów wykonała 3 inwestycje drogowe  w ramach rządowego programu: Funduszu Dróg Samorządowych, dziś (02.10.) zostały one oficjalnie oddane do użytkowania.

Inwestycje przeprowadzone zostały w Przechodzie - przysiółek Kozówka- droga gminna o długości 449 m (całkowity koszt zadania 555.561.56 zł, dofinansowanie 233.577,95 zł), droga wewnętrzna w Starej Jamce- przysiółek Dobrzyków o długości 404 m (całkowity koszt zadania 360.913,93 zł, dofinansowanie 163.927,95 zł) oraz droga we Włostowej o długości 215 m (całkowity koszt zadania 199.325,10 zł, dofinansowanie 115.051,86 zł).

Gospodarz gminy Janusz Wójcik wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Korfantowie Ryszardem Dusiem, radnym Piotrem Gackiem, sołtys Przechodu Grażyną Hoffmann oraz mieszkańcami Przechodu i Starej Jamki w obecności sołtys Włostowej Barbary Jędrzejów i zaproszonych gości przecięli symboliczne wstęgi na dwóch wykonanych inwestycjach w: Przechodzie i Starej Jamce.

Do Starej Jamki przyjechała także Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, którą mieszkańcy przyjęli bardzo ciepło i serdecznie, a która w imieniu Wojewody Opolskiego pogratulowała wszystkich zrealizowanych 3 inwestycji drogowych w gminie Korfantów.

Mieszkańcy Starej Jamki przekazali na jej ręce oraz Burmistrza Korfantowa podziękowanie za wykonaną pracę, a przede wszystkim za znaczącą poprawę stanu dróg gminnych, która mieszkańców cieszy, bo czekali na nią od wielu już lat.

Obecnie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w gminie realizowana jest prawie 1,5 mln. inwestycja dotycząca przebudowy drogi w Gryżowie. Kolejne wnioski o dofinansowanie z programu na 2021 rok czekają na rozpatrzenie (jakie- póki co nie zdradzamy, ale o szczegółach będziemy informować).

Nadmienić należy, że poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Jamce, które bardzo smacznie ugościły wszystkich zaproszonych.

Film z otwarcia dróg dostępny jest pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=WhqjXp2sQPM