Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 09-10-2020 12:43

Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korfantowie

Logo-PSZOK.png

________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Dróg Samorządowych - logo.png

img-20201201-wa0003.jpeg

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota dofinansowania: 80.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 554.881,01 zł

________________________________________________________________________________________________________

Realizowane przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów składowanych, tym samym ograniczy ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia do realizacji przedmiotowego zadania wybrano firmę Marcin Wdowikowski EUROBRUK, Reńska Wieś 24, 48-314 Pakosławice.
Termin realizacji 04.12.2020 r.

Całkowite koszty projektu 572 306,12 zł.

Koszty kwalifikowane: 572 306,12 zł.

Wnioskowana kwota wsparcia: 486 460,20 zł.

Procentowy poziom wsparcia: 85%

 

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach przedsięwzięcia:

 1. Przygotowanie, utwardzenie i wybrukowanie powierzchni stanowiącej teren placu manewrowego, miejsce na kontenery i miejsca parkingowe.
 2. Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
 3. Przyłączenie do sieci wodociągowej.
 4. Zakup studni chłonnej dla odprowadzania wód deszczowych.
 5. Zakup i instalację skrzynki energetycznej, stanowiącej element wewnętrznej sieci elektrycznej.
 6. Podłączenie wg warunków do sieci energetycznej.
 7. Zakup i instalację uziemienia.
 8. Wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza wg uzyskanych warunków.
 9. Zakup, transport i zainstalowanie energooszczędnych lamp obiektowych LED wraz ze słupami.
 10. Zakup i zainstalowanie zewnętrznej umywalki dla użytkowników PSZOK.
 11. Zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej wraz z najazdami, legalizacją, systemem automatycznego ważenia oraz wyświetlaczem.

 

Rozbudowany i zmodernizowany PSZOK w Korfantowie wyposażony zostanie w:

1. Kontener biurowo – socjalny

2. Magazyn na odpady niebezpieczne

3. Kontener na punkt wymiany rzeczy używanych

4. Dodatkowe oświetlenie

5. Zieleń ozdobną

6. Wyposażenie biurowe i socjalne

7. Kontener o pojemności 18 m3 zamknięty – 1 szt.

8. Kontener o pojemności 7 m3 otwarty – 1 szt.

9. Kontener o pojemności 4 m3 otwarty – 5 szt.

10. Kontener o pojemności 4 m3 typu mulda zamknięty – 2 szt.

11. Pojemnik 1,1 m3 – 10 szt.

12. Pojemnik 0,24 m3 – 16 szt.

13. Pojemnik 0,12 m3 – 5 szt.

14. Koszt siatkowy – 3 szt.

15. Pojemnik na  świetlówki – 1 szt.

16. Tablice informacyjne na kontenery – 24 szt.

17. Tablice zapasowe – 11 szt.

18. Tablice opisowe na pomieszczenia – 4 szt.

19. Tablice dotyczące organizacji PSZOK – 2 szt.

20. Mobilna waga – 1 szt.

21. Rampa przenośna – 1 szt.

22. Regał – 3 szt.

23. Podstawowe wyposażenie p.poż. i BHP – 1 szt.

24. Monitoring wizualny

25. Licencja na oprogramowanie do prowadzenia ewidencji na PSZOK

zdjęcia przed realizacją:

 

zdjęcia w trakcie realizacji:

sierpień 2020 r.

 

październik 2020 r.

 

listopad 2020 r.

 

grudzień 2020 r.