Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 14-08-2008 15:13

Spotkanie burmistrza z sołtysami we Włodarach

W dniu 13 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej we Włodarach odbyło się comiesięczne spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami gminy.
Uczestniczyło w nim 14 sołtysów, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu, skarbnik gminy, sekretarz gminy, dyrektor ZGKim, kierownik OPS.
Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna.
W jego trakcie Skarbnik Gminy Korfantów Pani Maria Zawadzka przedstawiła zebranym informację o wykonaniu budżetu gminy za
I półrocze 2008 roku. W pierwszej kolejności przedstawiła wartość planu dochodów i wydatków budżetu gminy w chwili przyjęcia budżetu i po ostatnich zmianach. Następnie szerzej przedstawiła zapisy budżetu dotyczące podatków w 2008 roku, wydatków na oświatę, opiekę społeczną i wydatków majątkowych.
W dalszej kolejności spotkania Burmistrz przedstawił stopień zaawansowania inwestycji w gminie.
W sprawach bieżących rozmawiano o organizowanych 14 września 2008 roku na Szwedzkiej Górce dożynkach gminnych, problemie remontu dróg i utrudnionym ruchu pojazdów rolniczych w pobliżu linii telekomunikacyjnych.

Sołtys wsi Włodary Pani Renata Łankowska wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich dla uczestników spotkania przygotowali miłą kulinarną niespodziankę.

Obraz 002.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 008.jpeg