Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 14-08-2008 07:33

Informacja dla dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Korfantów

Przypominamy o terminach złożenia sprawozdań tj:
- sprawozdanie EN-3 do dnia 12.09.2008 r.
- sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 10.09.2008 r. do dnia 15.09.2008 r.
- sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2008 r. do dnia 03.10.2008 r.
Wzory sprawozdań są do odbioru w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie.