Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 07-08-2008 13:33

Uczeń na wsi - pomoc dla niepełnosprawnych

Realizowany jest program pilotażowy, mający na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Umożliwia on dofinansowanie do: zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, dostępu do Internetu (z wyłączeniem zakupu komputera), kursów językowych i dokształcających, wyjazdów w ramach zajęć szkolnych, dojazdów do szkoły, itp.

Dofinansowanie może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

  • posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1123 zł brutto.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można pobierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Korfantów ul. Rynek 4 ( II piętro, pokój 13).

Termin składania wniosków upływa 30 września 2008 roku.

Uczniowie pełnoletni starający się o pomoc materialną składają wnioski samodzielnie!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 077 4343820-823 wew. 42.


BURMISTRZ KORFANTOWA

/-/ Zdzisław Martyna


Program finansowany ze środków PFRON