Dziś są imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Wybierz język:
 30-10-2020 08:46

Budowa świetlicy sportowej w Przydrożu Małym

 

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlanym Wiktor Staliś, z siedzibą: Nadziejów 32, 48-364 Kałków.

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o. o.., ul. Tadeusza Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Wartość robot budowlanych: 956 385,95 zł brutto

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  500 000,00 zł.

Decyzja pozwolenia na użytkowanie: 29 grudnia 2022 r.

20220909_093057.jpeg
20220909_093531.jpeg
[file,id_cms='65948',type=''image']
20220909_095740.jpeg
20220909_095809.jpeg
20221025_101642.jpeg
20220513_080205.jpeg
20220513_080311.jpeg
20220513_080351.jpeg

 

 

ETAP II - budowa świetlicy sportowej w Przydrożu Małym

W dniu 20 grudnia 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Świetlicy Sportowej (wiejskiej) w Przydrożu Małym.

Umowa została zawarta z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakładem Remontowo Budowlanym Wiktor Staliś, z siedzibą: Nadziejów 32, 48-364 Kałków.

Wartość umowy: 956 385,95 zł brutto

Termin realizacji zamówienia: do 20 września 2022 r.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  500 000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnić będzie firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o. o.., ul. Tadeusza Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Wartość usługi nadzoru inwestorskiego: 16 605,00 zł brutto.

ETAP I - rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego

W kwietniu 2020 roku zakończyły się prace, polegające na rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego na terenie projektowanej świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym.

Rozbiórka tego obiektu była konieczna, gdyż kolidował on z planowanym nowym budynkiem świetlicy, który powstanie na tym terenie w najbliższych latach.

Wykonawcą prac rozbiórkowych był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

Koszt robót budowlanych: 27 100,00 zł.