Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 04-12-2020 11:28

Segregacja odpadów

PAMIĘTAJ !!!

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w Gminie Korfantów wchodzą nowe zasady odbioru odpadów segregowanych.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY?

ODPADY KOMUNALNE, ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY, NALEŻY GROMADZIĆ W WORKACH LUB POJEMNIKACH OZNACZONYCH ODPOWIEDNIM KOLOREM I OPISANYCH TRWALE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • Puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (PET),   
 • Puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • Plastikowe opakowania po żywności (po jogurtach, serach, kefirach i margarynach),
 • Plastikowe zakrętki,
 • Folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 • Puszki po napojach, konserwach,
 • Kartony po mleku i sokach oraz inne wielomateriałowe,
 • Drobny  złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, (np. zabawki i narzędzia),

 

NIEBIESKI - PAPIER

Wrzucamy:

 • Gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • Papierowe torby i worki,
 • Karton i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,

 

ZIELONY - SZKŁO

Wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • Butelki po napojach alkoholowych,
 • Szklane opakowania po kosmetykach,

 

BRĄZOWY - BIO (ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI I BIOODPADY)

np.:  trawa, liście, pocięte gałązki, obierki i zielone odpady kuchenne itp. 

 

CZARNY – POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy:

 • wszystkie pozostałe odpady powstające w gospodarstwie domowym, które nie nadają się do ponownego użycia,
 • kości, odpady mięsne (zawierające białka zwierzęce),
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy itp.),
 • inne odpady papierowe, plastikowe zabrudzone itp.,
 • stłuczone odpady ze szkła, ceramiki, zniszczona porcelana, doniczki itp.

 

INFORMUJEMY:

Właściciele nieruchomości mają prawo do wystawiania frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w innych workach, jednakże worki te winny być oznakowane zgodnie z danym rodzajem odpadów.

 

Szkło odbierane będzie również z ogólnodostępnych pojemników typu dzwon zlokalizowanych na terenie Gminy Korfantów.

 

Ponadto organizowane będą zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 4 razy w roku w miesiącach: marzec czerwiec. sierpień i listopad.

 

 

POZOSTAŁE ODPADY, KTÓRE NADAJĄ SIĘ DO WYKORZYSTANIA LUB DO PONOWNEGO UŻYCIA MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KORFANTOWIE

(PSZOK)