Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK

Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Korfantowie ul. Fabryczna 8 od 28.03.2022 r. do 16.04.2022 r.

Godziny funkcjonowania PSZOK w 2021 roku, ul. Fabryczna 8, 48-317 Korfantów:

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek:             9.00 – 14.00

Czwartek:       14.00 – 18.00

Piątek:               9.00 – 14.00

Sobota (pierwsza i trzecia sobota miesiąca): 10.00 – 14.00.

Brak opisu obrazka

DOCXRegulamin.docx (29,90KB)
 

W ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw domowych przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów pochodzące z gospodarstw domowych:

 

Papier i tektura:

          – opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe – bez ograniczeń.   

Szkło:

          – opakowania szklane bez zawartości opakowania – bez ograniczeń.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

          – odpady nie zawierające odpadów mięsnych – bez ograniczeń.

Odzież:

          – bez ograniczeń.

Tekstylia:

          – bez ograniczeń.

Rozpuszczalniki:

          – bez ograniczeń.

Kwasy:

          – bez ograniczeń.

 

Alkalia:

          – bez ograniczeń.

Odczynniki fotograficzne:

          – bez ograniczeń.

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć:

          – świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe – bez ograniczeń.

Urządzenia zawierające freony:

          – chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon – bez ograniczeń.

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice:

          – bez ograniczeń.

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice:

          – bez ograniczeń.

Leki:

          – bez ograniczeń.

Baterie i akumulatory:

          – bez ograniczeń.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:

          – monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym – bez ograniczeń.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:

          – pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie  zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych – bez ograniczeń.

Drewno:

          – drewno nie malowane, nie zanieczyszczone – bez ograniczeń.

Tworzywa sztuczne:

          – tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy – bez ograniczeń.

Metale odpady metali, opakowania metalowe:

          – bez ograniczeń.

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny:

          – odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – bez ograniczeń.

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków:

          – części roślin z ogrodów i parków – bez ograniczeń.

Wielkogabarytowe
          – meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych – 500 kg na rok od gospodarstwa domowego.

Wielkogabarytowe z metali

          – grzejniki, felgi, wanny żeliwne – 500 kg na rok od gospodarstwa domowego.

Opony:

          – opony samochodowe i inne – 100 kg na rok od gospodarstwa domowego.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia:

          – odpady mineralne nie zanieczyszczone powstałe z remontu domu lub mieszkania prowadzonego samodzielnie – 1000 kg na rok od gospodarstwa domowego.

Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu:

          – odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne tj. wełna mineralna, styropian i regips powstałe z remontu domu lub mieszkania prowadzonego samodzielnie – 200 kg na rok od gospodarstwa domowego.

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji:

          – płytki CD, DVD itp. – bez ograniczeń.

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi:

          – opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych – bez ograniczeń.