Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 25-09-2008 07:54

Pilotażowy program służby wojskowej

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH
NOWA OFERTA SŁUŻBY DLA OCHOTNIKÓW!!!
KTÓRZY WCZEŚNIEJ NIE ODBYWALI ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona

Zamiast odbywać zasadniczą służbę wojskową w sposób
tradycyjny, można wyrazić swój akces wzięcia udziału
w szkoleniu pilotażowym i zostać żołnierzem
zawodowym lub nadterminowym. Szkolenie pilotażowe można odbyć w wybranych centrach
i ośrodkach szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych uzyskując atrakcyjne specjalności wojskowe i kwalifikacje cywilne.

Szkolenie pilotażowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
• Etap l: listopad 2008 - styczeń 2009 - szkolenie podstawowe;
• Etap II: luty 2009 - lipiec 2009 - szkolenie specjalistyczne.

Poszczególne etapy kończą się egzaminami przy czym do szkolenia specjalistycznego kierowani będą w pierwszej kolejności najlepsi kandydaci. Pozostali będą mogli przejść do służby nadterminowej w wybranej przez siebie jednostce wojskowej.

O szczegółach kwalifikowania do szkolenia pilotażowego,
uzyskiwanych specjalnościach wojskowych i cywilnych można
dowiedzieć się w:
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nysie
Nysa ul. Marcinkowskiego 2; tel. 077 433 24 08