Dziś są imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Wybierz język:
 29-09-2008 09:58

Realizacja projektu ``Plener wakacyjny dzieci z Puszyny``

Na prośbę sołtysa Puszyny Pana Bernarda Byczkowskiego zamieszczamy informację na temat projektu zrealizowanego podczas tegorocznych wakacji.
Jego celem było umożliwienie dzieciom pozostającym na wakacjach w domu spędzenia czasu w sposób atrakcyjny, pożyteczny i bezpieczny, z równoczesnym wykonaniem określonego zadania na rzecz wsi. W ramach zorganizowanego wakacyjnego wypoczynku dzieci (wiek 7-14 lat), w okresie od 28.07.2008 r. do 08.08.2008 r. w miejscowej świetlicy przeprowadzone były zajęcia dydaktyczno — wychowawcze i proekologiczne , które w ramach zajęć praktycznych przeniesione zostały na pobliski plac wokół starej remizy.
Dzięki własnym pomysłom i koncepcjom dzieci powstała wizja zagospodarowania, a tym samym uatrakcyjnienia przedstawionego powyżej terenu.
Do tego celu zakupiono pewne ilości krzewów, drzewek, kwiatów i farb. Nabyta wcześniej w ramach zajęć świetlicowych wiedza teoretyczna /malowanie rysunków związanych z ochroną środowiska/ przeniesiona została na działania praktyczne. Rozsadzono zakupione rośliny na przygotowane wcześniej skalniaki i plac. Konkretną wizję oddziaływania środowiska na mieszkańców dzieci przeniosły w formie pleneru malarskiego - rysunku na ścianę wspomnianego obiektu.
Taki sposób pokazania przez dzieci wizji „czystego świata" niewątpliwie przypomniał ich rodzicom i pozostałym mieszkańcom ważność zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Poprzez aktywność ruchową i sprawność przy tych działaniach w połączeniu z aktywnym spacerem i rozrywką nasze dzieci spędziły mile i przyjemnie wakacyjny czas. Dodatkowo nabyły i wzbogaciły wiedzę teoretyczno-praktyczną w tematach kształtowania środowiska i zagospodarowywania zasobów przyrodniczych. Sama wieś pozyskała uporządkowane i atrakcyjne miejsce na wypoczynek, a tym samym poprawiło to ogólną estetykę otoczenia wiejskiego.

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 5.jpeg 6.jpeg