Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 09-10-2008 14:00

Spotkanie z sołtysami

 W dniu 8 października br. w Domu Kultury w Korfantowie odbyło się comiesięczne spotkanie z sołtysami Gminy Korfantów.
W spotkaniu oprócz 13 sołtysów uczestniczyli również :
  • Pani Maria Zawadzka-Skarbnik Gminy;
  • Pan Stanisław Szkolny- dyrektor MGOKSiR;
  • Pan Janusz Wójcik- dyrektor ZGKiM ;
  • Pani Bogusława Kubica- zastępca Kierownika OPS-u;
  • Pan Gracjan Kurzeja- p.o. naczelnika wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji;
  • Pan Łukasz Borsuk- p.o. naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
  • Pan Piotr Wójcik- podinspektor ds. ekologii, a spotkaniu przewodniczył Pan Adam Zioło-naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości tut. urzędu.
             Po przywitaniu przystąpiono do głównej tematyki spotkania, którą było omówienie głównych obowiązków mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
Pan Piotr Wójcik w swoim wystąpieniu nawiązał do tak ważnych kwestii jak posiadanie umowy na wywóz odpadów stałych oraz umów na wywóz nieczystości płynnych lub też rachunków za tą usługę.
Pan P. Wójcik przedstawił wszystkim informację dotyczącą ilości umów na wywóz odpadów w poszczególnych miejscowościach gminy, ilości wytwarzanych śmieci w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy oraz proponowanych zmianach w ustawie o gospodarce odpadami, które pozwolą na skuteczniejsze egzekwowanie tych obowiązków, a tym samym spowodują zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci.
               Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Maria Zawadzka, która to przedstawiła informację na temat realizacji zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych za III kwartały 2008 roku.
              W trakcie spotkania sołtysi mieli możliwość zgłaszania bieżących problemów swoich miejscowości.
102_3362.jpeg 102_3363.jpeg 102_3364.jpeg