Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 29-09-2008 14:09

Komunikat Urzędu Statystycznego w Opolu

Urząd Statystyczny w Opolu informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej została zamieszczona informacja sygnalna dot. Aktywności ekonomicznej ludności w województwie opolskim w II kwartale 2008 roku.

W opracowaniu zaprezentowano dane dot. ludności aktywnej i biernej zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Informacje przedstawiono według miejsca zamieszkania, płci, wieku, poziomu wykształcenia oraz w przekroju miasto, wieś.

Komunikat dostępny jest na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_aktyw_II_08.pdf