Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 13-01-2021 15:07

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego

Uprzejmie przypominam posiadaczom użytków rolnych na terenie Gminy Korfantów, że w okresie od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 9-10 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego.

Do wniosku jako załączniki dołączyć należy faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


                                                                  Burmistrz Korfantowa

PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf (485,23KB)
DOCoswiadczenie-producenta-rolnego-do-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego.doc (44,50KB)
DOCXklauzula RODO.docx (15,59KB)