Dziś są imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Wybierz język:
 21-02-2008 08:53

Spotkanie Burmistrza z sołtysami w Przechodzie

W dniu 13 lutego br. o godz. 10-tej w świetlicy wiejskiej w Przechodzie odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza z sołtysami Gminy Korfantów.
W spotkaniu tym oprócz 18 sołtysów, Zastępcy Burmistrza, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy udział wzięli także: Pan Robert Giblak- Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nysie oraz Pan Piotr Żyrek- Kierownik Komisariatu Policji w Korfantowie.
Pan Robert Giblak zapoznał sołtysów z bieżącą działalnością tej instytucji, a szczególności związaną z obsługą rolników w zakresie dotyczących obowiązku ubezpieczenia siebie oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie rolnym, a także o obowiązku uiszczania składek z tego tytułu. W ramach tej działalności KRUS gwarantuje takie świadczenia jak :

  • przyznawanie i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;
  • prowadzenie działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników,
  • prowadzenie dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych doświadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym.

Następnie Pan Piotr Żyrek przedstawił sołtysom informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu nyskiego oraz przyczynę i specyfikę najczęstszych przestępstw i wykroczeń popełnianych na terenie gminy Korfantów. Ponadto zachęcił sołtysów do współpracy z organami Policji w celu polepszenia i tak dobrej wykrywalności przestępstw i eliminowania potencjalnych zagrożeń.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej i miłej atmosferze. Uczestnicy spotkania przyjęci byli przez mieszkańców Przechodu bardzo ciepło.

Obraz 001.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 010.jpeg