Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 01-04-2008 14:05

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji za 2007 rok

IMG_0220.jpeg Funkcjonujące w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Gminne Centrum Informacji prowadziło działalność związaną z obsługą osób korzystających ze świadczeń ośrodka zamiejscowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
Pomoc ta dotyczyła głównie możliwości udostępnienia sprzętu komputerowego, kserograficznego, a także pomocy osobom poszukującym pracy w redagowaniu życiorysów i listów motywacyjnych. Osoby bezrobotne mogły również skorzystać z aktualnej prasy z ofertami pracy. W punkcie tym, mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania Urzędu oraz poszczególnych jego wydziałów.
Z usług GCI w ubiegłym roku skorzystało łącznie 1150 osób w tym:
- 924 z ksera;
- 202 z Internetu;
- 24 CV, podania.
Poniżej przedstawiamy tabele usług w poszczególnych miesiącach.

 
L.p.
 
Miesiące
 
Liczba osób
korzystających z ksera
 
Liczba osób
korzystających z Internetu
 
Liczba osób korzystająca z innych usług
(CV,podania )
 
Ogólna liczba
osób korzystających
z usług GCI
1.
Styczeń
62
19
1
82
2.
Luty
43
12
7
62
3.
Marzec
39
8
4
51
4.
Kwiecień
45
19
2
66
5.
Maj
35
24
3
62
6.
Czerwiec
25
29
1
55
7.
Lipiec
61
29
1
91
8.
Sierpień
125
24
1
150
9.
Wrzesień
219
16
1
236
10.
Październik
92
9
2
103
11.
Listopad
107
8
-
115
12.
Grudzień
71
5
1
77
RAZEM
924
202
24
1150