Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 10-04-2008 08:18

Spotkanie sołtysów w Kuropasie

          W dniu 09 kwietnia  br. w świetlicy wiejskiej w Kuropasie  odbyło się comiesięczne spotkanie robocze Burmistrza Korfantowa z przedstawicielami sołectw naszej gminy.
W spotkaniu tym uczestniczyło 20 sołtysów Gminy Korfantów oraz zaproszeni goście.
Spotkaniu przewodniczył  Zastępca Burmistrza- Pan Jarosław Szewczyk.
             Na wstępne spotkania Pan Damian Zawadzki- sołtys Kuropasu przedstawił rys historyczny i ówczesny miejscowości oraz omówił ostatnio zrealizowane zadania w sołectwie  przez mieszkańców.
            Głównym tematem poruszanym przez zaproszonych gości było omówienie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych. Pan Piotr Bugaj Komendant Gminny OSP  zwrócił szczególną uwagę na podstawowe przyczyny oraz postępowanie w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego zarówno w domostwach jak i w jego otoczeniu(płonące lasy, ścierniska, pomieszczenia gospodarcze). Komendant zwrócił szczególną uwagę na problem właściwego, czystego utrzymania poddaszy w budynkach oraz przeprowadzania regularnych przeglądów kominiarskich.
Następnie Pan Piotr Wójcik- podinspektor ds. ekologii  omówił podstawowe zasady utrzymania porządku i czystości w Gminie Korfantów- zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie oraz apelował do  sołtysów o ich przestrzeganie, gdyż naruszenie ich skutkuje nałożeniem kar przez specjalne służby (np. Państwową Inspekcję Sanitarną).
             Zastępca Burmistrza udzielił głosu dla Pana Norberta Kubonia- podinspektora ds. gospodarki, który to przedstawił wstępne założenia do uchwały RM w sprawie konkursu na najpiękniejszą zagrodę wiejską i najpiękniejszy dom jednorodzinny. W konkursie tym udział będą mogli wziąć wszyscy właściciele bądź dzierżawcy nieruchomości położonych w Gminie Korfantów, których zgłoszą mieszkańcy miejscowości bądź też sołtys, za zgodą właściciela nieruchomości. Organizatorem konkursu będzie gmina, która powoła komisję badającą spełnienie wszystkich kryteriów określonych w projekcie uchwały. Gmina zastrzega sobie prawo do fotografowania nieruchomości nagrodzonych oraz organizowania do nich wycieczek. Właściciele najpiękniejszych posesji otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Na chwile obecna trwają prace nad ostatecznym  wskazaniem kryteriów konkursu, następnie projekt ten zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej celem uchwalenia.
            Podczas spotkania poruszono także następujące tematy :
  • problem samowoli budowlanych;
  • problem organizacji w poszczególnych sołectwach prac społecznie-użytecznych;
  • problem remontu dróg w gminie.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej i ciepłej atmosferze, a w przygotowaniu spotkania aktywnie zaangażowało się miejscowe  Koło Gospodyń Wiejskich.
            Poniżej przedstawimy RTFUchwała nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów. (29,23KB) oraz kilka zdjęć ze spotkania.
spotkanie z sołtysami 09.04.2008 001.jpeg spotkanie z sołtysami 09.04.2008 002.jpeg spotkanie z sołtysami 09.04.2008 004.jpeg spotkanie z sołtysami 09.04.2008 005.jpeg spotkanie z sołtysami 09.04.2008 006.jpeg