Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 16-04-2008 09:03

Zebrania wiejskie

Miesiąc marzec i trwający miesiąc kwiecień to dla wielu miejscowości naszej gminy czas podsumowania działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Do chwili obecnej zebrania wiejskiej odbyły się m.in. w Puszynie, Jegielnicy, Starej Jamce, Kuźnicy Ligockiej, Myszowicach, Przechodzie, Kuropasie oraz Ścinawie Nyskiej.
We wszystkich tych miejscowościach Rada Sołecka przedstawiała sprawozdania ze swojej działalności oraz sołtysa. W Starej Jamce i w Ścinawie Nyskiej ponadto Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, a w Jegielnicy, Kuropasie i Ścinawie Nyskiej wystosowało wnioski o naprawę dróg powiatowych. Ponadto w Kuźnicy Ligockiej po rezygnacji jednego z członków Rady Sołeckiej dokonano jej uzupełnienia o osobę Pana Stanisława Śmiałka.