Dziś są imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Wybierz język:
 22-06-2021 12:15

Obwieszczenie Gminnej Spółki Wodnej

Na podstawie § 16 ust.1 i ust.2  Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Korfantowie  zwołuję   Walne  Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej w Korfantowie,  które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 roku  o godz.10 -tej w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Kultury, Sportu i Rekreacji w  Korfantowie  ul. Rynek

Porządek Walnego Zgromadzenia :

 1. Otwarcie  Zgromadzenia
 2. Wybór  Przewodniczącego  Zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2020 rok :
  • Zarządu
  • Komisji Rewizyjnej
 4. Dyskusja
 5. Uchwała w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok i udzielenie Zarządowi absolutorium
 6. Uchwalenie  planu pracy na  2021 rok
 7. Uchwalenie  planu finansowego  na  2021  rok
 8. Podjęcie  uchwały  o wysokości  składki  udziałowej za 1 ha fizyczny w  2021 r
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie Zgromadzenia

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                              Gminnej Spółki  Wodnej

                                                                            / - /Sylweriusz Preussner

Korfantów, 18 czerwca 2021r