Dziś są imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wybierz język:
 05-07-2021 15:52

Burmistrz Korfantowa z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

23 czerwca br. Rada Miejska w Korfantowie udzieliła Burmistrzowi Korfantowa Panu Januszowi Wójcikowi wotum zaufania i  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone zostało przedstawieniem przez burmistrza raportu o stanie gminy za 2020 rok. Głos w sprawie raportu zabrali radni Mariusz Żabiński oraz Grażyna Kulig. Podobnie jak w zeszłym roku, pomimo podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości wzięcia udziału w dyskusji nad raportem o stanie gminy,  przy spełnieniu wymogów ustawowych, żaden z mieszkańców gminy takiej chęci i potrzeby nie wyraził.  Rada Miejska w Korfantowie jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Korfantowa wotum zaufania. Podobnie było z absolutorium, którego udzielenie poprzedzone zostało zapoznaniem obecnych na sesji radnych i gości z najważniejszymi aspektami finansowymi zeszłorocznego budżetu gminy przedstawionymi przez Skarbnika Gminy,  pozytywnymi uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Korfantów za 2020. O pozytywnych aspektach wykonania budżetu, pozyskanych dofinansowaniach  zewnętrznych do  zadań własnych gminy, ale także o zagrożeniach związanych z niżem demograficznym, zmianami w finansowaniu samorządów mówił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie - Damian Zawadzki,  oceniając  wykonanie budżetu na bardzo dobrym, wysokim poziomie, dziękując przy tym radnym Rady Miejskiej w Korfantowie za zgodę, która jest podstawą rozwoju gminy, a która potrzebna jest na każdej sesji, szczególnie przy głosowaniu nad zmianami budżetu gminy.  Podziękowania  dla wszystkich osób, które tworzą, realizują i odpowiadają za wykonanie zadań do których samorząd gminny został powołany złożył gospodarz gminy. 

Absolutorium także zostało przez Radę Miejską w Korfantowie udzielone jednogłośnie.

Obrady sesji absolutoryjnej obejrzeć można pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/iiIILl-A0XQ