Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 17-10-2008 14:27

Kolejny sukces Zespołu Szkół w Korfantowie

W ramach rządowego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" Zespół Szkół w Korfantowie wystąpił z projektem "Czym skorupka za młodu...". Program został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał wsparcie finansowe.

Projekt skierowany jest do uczniów w młodszym wieku szkolnym i ma wspierać harmonijny rozwój dzieci poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdolnień, twórczego myślenia, umiejętności uczestniczenia w kulturze i aktywnego wypoczynku oraz budowania poczucia własnej wartości. Celem nadrzędnym programu jest wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego, a także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Program będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych: wycieczek, lekcji muzealnych, teatralnych, warsztatów obejmujących edukację plastyczną, sportową, taneczno-rytmiczną, prozdrowotną oraz zajęć wyrównawczych.

Program zostanie zrealizowany przy znacznym wkładzie własnym szkoły. Ogólna wartość projektu to 73 401 zł, wartość dotacji 50 101 zł.

DSC09051.jpeg DSC09053.jpeg DSC09059.jpeg

Małgorzata Sinicka