Dziś są imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Wybierz język:
 21-07-2021 14:39

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  zwołuję

                                                                              

XXXII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10

 

 

          Proponowany porządek obrad:                                                                          

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zadanie pn. ,,Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych- droga powiatowa Nr 1539 O w miejscowości Rączka na długości ok. 660 m";
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów;
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Korfantów na rok szkolny 2021/2022;
  • w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Korfantów oraz nabywania nieruchomości przez Gminę;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś


Korfantów, 21.07.2021r.