Dziś są imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Wybierz język:
 21-07-2021 15:03

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korfantów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

Korfantów, 21 lipca 2021 r.


 

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje społeczne projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korfantów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Burmistrz Korfantowa informuje o opracowaniu i wyłożeniu do wglądu publicznego projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Korfantów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

 

Konsultacje potrwają od 22.07.2021 r. do 11.08.2021 r.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Programu, które można zgłaszać pisemnie, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Korfantowa

                                                                                                                                                                     /-/ Janusz Wójcik

 

PDF20210716 KORFANTÓW POŚ.pdf (4,57MB)