Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizytacja radnych w miejscowościach biorących udział w programie ,, Odnowa wsi w województwie opolskim”

W dniu 24 października br. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie uczestniczyli w wizytacji wybranych miejscowości uczestniczących w programie ,, Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Celem wizytacji była ocena stopnia realizacji zadań ujętych do dofinansowania w ramach tego programu. Członkowie Komisji Rewizyjnej obejrzeli m.in. :

 • świetlicę wiejską w Kuźnicy Ligockiej oraz wymienioną w niej stolarkę okiennąi drzwiową;
 • świetlicę wiejską w Przechodzie oraz umieszczone w miejscowości tablice informacyjne dotyczące życia na wsi;
 • świetlicę wiejską w Rzymkowicach, odrestaurowaną w niej podłogę, wybudowaną wiatę gilową umieszczoną za budynkiem świetlicy;
 • świetlicę wiejska w Myszowicach oraz wymienioną w niej stolarkę okienną i drzwiową;
 • świetlicę wiejską w Jegielnicy – wymienioną w niej stolarkę okienną;
 • świetlicę wiejska w Puszynie – wymienioną w niej stolarkę okienną.
   

Radni stwierdzili, że uczestnictwo w programie ,,Odnowa wsi w województwie opolskim” przyczynia się do poprawy wizerunku i atrakcyjności wsi oraz integracji mieszkańców poszczególnych sołectw.


Przygotowała: Ewelina Siwek

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka