Dziś są imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Wybierz język:
 27-11-2008 10:42

Zimowe utrzymanie dróg

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KORFANTÓW
w sezonie zimowym 2008/2009
 
 
 Informacja o jednostkach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów:
 
 
Lp.
Nazwa jednostki odpowiedzialnej za daną kategorię drogi
Numer i nazwa drogi obsługiwanej przez jednostkę
Numery telefonów oraz osoby odpowiedzialne za z.u.d.
1.
Drogi Krajowe:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad OPOLE, ul. Niedziałkowskiego 6
Nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-
Gr. Państwa
tel. (077) 456 50 58
        (077) 401 63 61
tel/fax (077) 456 50 57
2.
Drogi wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich OPOLE
ul. Oleska 127
 
Oddział Terenowy w Grodkowie
405 Niemodlin-Korfantów
407 Nysa-Korfantów-Łącznik
406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa
Kierownik OT Grodków
Zbysław Zbil
tel. (077) 415 37 80
fax (077) 415 51 25
kom. 601 529 835
3.
Drogi powiatowe:
Zarząd Dróg Powiatowych NYSA
ul. Słowiańska 17
 
Obwód Drogowy Nr 3
Korfantów
ul. Fabryczna 2, 48-317 Korfantów
1205 O Biała-Węża
1206 O Biała-Sowin
1524 O Kuźnica Ligocka-Korfantów
1526 O Korfantów-Biała
1529 O Gryżów- Jegielnica
1530 O Korfantów-Rudziczka do dr.
Nr 41
1532 O Grabin-Łambinowice-Korfantów
1556 O Przydroże Wlk.-Ligota Ścinawska
1672 O Wierzbięcice-Gryżów
Drogi powiatowe nie objęte zimowym utrzymaniem w sezonie 2008/2009:
1525 O Rzymkowice-Stara Jamka
1527 O Przydroże Wielkie-Śmicz
1528 O Stara Jamka-Kol. Otocka
1555 O przez Włostową
1557 O przez Kuropas
Kierownik Obwodu Drogowego
w Korfantowie
Łukasz Martynowicz
tel. (077) 431 90 67
kom. (0) 601 36 17 00
4.
Drogi gminne, miejskie
i wiejskie:
Urząd Miejski w Korfantowie
ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
Drogi gminne, lokalne miejskie
i wiejskie w terenie zabudowanym w 24 miejscowościach Gminy Korfantów.
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
Osoby nadzorujące prace:
1. p.o. Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego w Korfantowie Pan Gracjan Kurzeja
2.podinspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie Pan Joachim Luda
tel. (077) 434 38 20-21 (wew. 44 lub 36)
fax (077) 434 38 17
kom. (0) 604 409 433