Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 02-08-2021 15:32

Budowa wiaty biesiadnej we Włodarach

  prow-logo.gif

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa wiaty biesiadnej we Włodarach” mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Włodar determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom wiaty biesiadnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Korfantów realizuje operację pn. „Budowa wiaty biesiadnej we Włodarach”, mającej na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Włodar determinujących rozwój miejscowości poprzez udostepnienie jej mieszkańcom wiaty biesiadnej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

 Dofinansowanie unijne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich: 68 076,00 zł.

 

Wniosek o przyznanie pomocy do projektu „Budowa wiaty biesiadnej we Włodarach” został złożony w Nyskim księstwie Jezior i Gór w dniu 10 lutego 2021 r., natomiast Gmina Korfantów umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim podpisała w dniu 21 lipca 2021 roku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2021 r.

Projekt realizowany będzie w miejscowości Włodary na działkach numer 714/2 oraz 714/3. Przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę wiaty biesiadnej;

- wybrukowanie terenu pod wiatą i ścieżki ze świetlicy do niej;

- nasadzenie krzewów miododajnych.

Efektem realizacji projektu będzie wybudowanie wiaty biesiadnej, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Włodar w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.