Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 24-12-2008 10:24

Nasza wieś naszą szansą – 2008

11 grudnia 2008 roku rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi pn. „Nasza wieś naszą szansą – 2008”. Spośród 359 projektów z całej Polski, Komisja wyróżniła 36, którym przyznano nagrody pieniężne. Wśród nagrodzonych znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Przechodzie, której projekt zatytułowany „Namioty kupimy, stoły, ławeczki zrobimy, wieś rozbawimy i jeszcze zarobimy” uzyskał dotację w wysokości 6.700,00 zł.

Tak jak w latach ubiegłych, celem konkursu była aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek. Działania podejmowane w ramach projektu miały tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te miały ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
W konkursie dotacje przyznano tym projektom, które mają charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszących wymierne i trwałe efekty, w których wykorzystano lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie gratulujemy sukcesu!
Pełna lista nagrodzonych wniosków oraz inne informacje na temat konkursów grantowych organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi znajduje się na stronach Fundacji Wspomagania Wsi.
Link
http://www.witrynawiejska.org.pl/data/Tabela_Nagrodzone_NW_2008_INTERNET.pdf