Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 31-12-2008 08:44

Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej

30 grudnia br. podczas obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie uchwalony został budżet Gminy Korfantów na 2009 rok. Uchwała budżetowa podjęta została przez 12 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym, no ale od początku…
             W obradach XXXII sesji  uczestniczyło oprócz 13 radnych, 18 sołtysów oraz zaproszeni goście. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego RM prawomocności obrad oraz przedstawieniu przez Zastępcę Burmistrza Pana Jarosława Szewczyka informacji o pracy międzysesyjnej, wobec braku interpelacji i wniosków radnych przystąpiono do głównej tematyki sesji.
Pan Jan Oleksów udzielił głosu dla Skarbnik Gminy Pani Marii Zawadzkiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok, następnie sam Przewodniczący RM przeczytał wszystkim przesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu uchwały dotyczące projektu budżetu, a potem zachęcił radnych do dyskusji, następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały, który został przez Wysoką Radę przyjęty.
W czasie obrad sesji podjęta została również uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2008 roku, oraz przyjęte zostały protokoły z XXX i XXXI sesji RM.
Obrady sesji toczyły się w godzinach 10.10-11.20.
 
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

spotkanie 002.jpeg spotkanie 004.jpeg spotkanie 006.jpeg spotkanie 010.jpeg spotkanie 011.jpeg