Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 21-10-2021 09:12

Granty dla dzieci z rodzin PPGR

W  związku z rozpoczęciem naboru wniosków do programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Burmistrz Korfantowa zaprasza uprawnione osoby (uczennice i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i szkół średnich w roku szkolnym 2021/2022) zamieszkałe na terenie Gminy Korfantów do udziału w Programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Uprawnieni są uczniowie / uczennice zamieszkali w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowano PPGR, będący krewnymi w linii prostej osób, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem PPGR.

DZIECI, KTÓRE OTRZYMAŁY W DRODZE UŻYCZENIA SPRZĘT KOMPUTEROWY np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt, o ile spełniają pozostałe warunki otrzymania wsparcia. 

W ramach udzielonego Gminie Korfantów grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. Uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  2. Uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
  3. Uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +"ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

- w przypadku uczniów niepełnoletnich: oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie (wymóg obowiązkowy)

- w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej: oświadczenie ucznia szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie (wymóg obowiązkowy)

- W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).

Dokumenty można składać do dnia 28 października 2021r.:

W Urzędzie Miejskim w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pok. Nr 13.

W przypadku pytań,  informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Korfantowie - Pani Jolanta Grzegorzewicz tel. 77 43 43 820 wew. 37.

Wymagane  załączniki:

PDFDeklaracja udziału w projekcie i zapotrzebowanie.pdf (204,67KB)
PDFOświadczenie dla rodzica ,opiekuna prawnego.pdf (257,28KB)
PDFOświadczenie dla ucznia pełnoletniego.pdf (259,62KB)
PDFZgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-do-oswiadczenia.pdf (301,67KB)