Dziś są imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wybierz język:
 26-10-2021 13:56

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 276/2021 Burmistrza Korfantowa z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Zgodnie z w/w Zarządzeniem konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 4 października 2021 r. do 19 października 2021 r. Konsultacje odbyły się w formie pisemnej za pomocą nowoczesnych technik informatycznych.  W trakcie konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynęło 6 wniosków. Wnioski zostały złożone przez: Stowarzyszenie polsko – francuskie „AMIS”, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Szkole Podstawowej im. Czesława Niemena w Korfantowie. Sołectwo Ścinawa Nyska, Sołectwo Puszyna oraz Sołectwo Ścinawa Mała.

Dziękujemy organizacjom za złożenie wniosków.

W miesiącu listopadzie Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok zostanie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej.